Security System

  • Výcvikové kurzy - Výcvikové kurzy beze zbraně a s palnou zbraní lze objednat pro civilní sektor i pro složky státního sektoru...
  • Státní osvědčení - Jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání těchto kurzů "Instruktor bojového umění" a "Strážný, Detektiv koncipient"...
  • Police Security System - Kurzy Police Security System jsou určeny pouze pro příslušníky ozbrojených sborů a zaměstnance Městských a Obecních policií zařazených jako strážník MP/OP...
  • Ochranná a bezpečnostní agentura - Nabídka bezpečnostních služeb, civilní bezpečnosti a ochranné služby je zpracována na základě zkušeností jednotlivých úseků ostrahy a ochrany...

Novinky

Výcvíkový kurz - BRAZILŠTÍ SPECIÁLNÍ OPERÁTOŘI V ČR
Ve dnech 30. 4. až 5. 5. 2017 proběhne výcvikový kurz pod vedením speciálních oprátoru BOPE. Výcvik bude zaměřen na taktiku boje ve městě, vedení operací v "Hi Risk" zónách, speciální taktiky pro boj v budovách, metody průzkumu a boje v přírodě... a mnoho dalšího prověřeného intenzivním bojem! Cena: 15 000,- (ubytování v ceně) Počet míst na kurzu je omezen! Více informací: info@securitysystem.cz nebo na tel:+420 603 770 407

Seminář BOJE S NOŽEM - Náchod
Dne 19. 3. 2017 od 9:30 do 13:30 hod. v tělocvičně TJ Sokol Náchod, ul. Tyršova 207, Náchod, proběhne seminář tematicky zaměřený na BOJ S NOŽEM. Seminář je určen pro začátečníky i pokročilé. Minimální věk je 15. let, horní hranice je neomezená. Kurz bude přizpůsoben fyzickým schopnostem účastníků. Potřebné vybavení: cvičný nůž, ochr.brýle. Možno zapůjčit na místě. Cena semináře je 350,- Kč. Závazné přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou níže. Více informací: dvorak.jan@securitysystem.cz nebo na tel: +420 603 770 407

Akreditované kurzy MŠMT - INSTRUKTOR BOJOVÉHO UMĚNÍ, INSTRUKTOR SEBEOBRANY
Termín: 18. února až 29. dubna. Místo konání Ústí nad Labem. Kurz bude probíhat formou víkendových seminářů, nebo ho lze po dohodě absolvovat individuální formou. Podmínky - minimální věk 18let, dosažení středního vzdělání, čistý rejstřík trestů, nejméně dvouletá zkušenost s boj.uměním nebo sebeobranou. Cena: 9.000,-Kč. Bližší informace: rynes.patrik@securitysystem.cz nebo tel. +420 604 866 977


Motto: Věříme, že má-li být člověk v dnešní době opravdu komplexním bojovníkem, měl by umět bojovat ve stoje, vsedě, na zemi, proti jednomu útočníkovi i proti více útočníkům, beze zbraně, se zbraní, proti zbraním...

Cesta:

Menu: