Security System

  • Výcvikové kurzy - Výcvikové kurzy beze zbraně a s palnou zbraní lze objednat pro civilní sektor i pro složky státního sektoru...
  • Státní osvědčení - Jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání těchto kurzů "Instruktor bojového umění" a "Strážný, Detektiv koncipient"...
  • Police Security System - Kurzy Police Security System jsou určeny pouze pro příslušníky ozbrojených sborů a zaměstnance Městských a Obecních policií zařazených jako strážník MP/OP...
  • Ochranná a bezpečnostní agentura - Nabídka bezpečnostních služeb, civilní bezpečnosti a ochranné služby je zpracována na základě zkušeností jednotlivých úseků ostrahy a ochrany...

Novinky

Akreditovaný kurz MŠMT - Instruktor bojového umění
Termín: zima 2016. Zahájení kurzu 30. ledna, místo konání Ústí nad Labem. Kurz bude probíhat formou víkendových seminářů, nebo ho lze po dohodě absolvovat individuální formou. Podmínky - minimální věk 18let, dosažení středního vzdělání, čistý rejstřík trestů, nejméně dvouletá zkušenost s boj.uměním nebo sportem. Cena: 9.000,-Kč. Bližší informace: rynes.patrik@securitysystem.cz nebo tel. +420 604 866 977

U P O Z O R N Ě N Í - info o MÍSTĚ KONÁNÍ semináře Security System dne 26. 4. 2015
Seminář konající se dne 26. 4. 2015 od 9:00 do 15:00 hod v Nymburku SE BUDE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ KONAT v tělocvičně Gymnázia B.Hrabala, Komenského 779, Nymburk!!! Více informací: dvorak.jan@securitysystem.cz nebo na tel: +420 603 770 407

26. 4. 2015 Seminář Security System
Dne 26. 4. 2015 od 9:00 do 15:00 hod v Nymburku, v tělocvičně Gymnázia B.Hrabala, Komenského 779, Nymburk se bude konat seminář zaměřený na témata - improvizované zbraně, sebeobrana s nožem, boj na zemi + improvizované zbraně, nůž, taktické postupy při rvačce. Seminář je určen pro začátečníky i pokročilé. Minimální doporučený věk je 15. let, horní hranice je neomezená. Seminář bude přizpůsoben fyzickým schopnostem účastníků. Pro seznam potřebného vybavení na seminář nás kontaktujte. Cena: 450,- Kč Více informací: dvorak.jan@securitysystem.cz nebo na tel: +420 603 770 407


Motto: Věříme, že má-li být člověk v dnešní době opravdu komplexním bojovníkem, měl by umět bojovat ve stoje, vsedě, na zemi, proti jednomu útočníkovi i proti více útočníkům, beze zbraně, se zbraní, proti zbraním...

Cesta:

Menu: