Služby

Výcvikové kurzy

Výcvikové kurzy beze zbraně a s palnou zbraní lze objednat pro civilní sektor i pro složky státního sektoru.

Státní osvědčení

Jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání těchto kurzů "Instruktor bojového umění" a "Strážný, Detektiv koncipient".

Police Security System

Kurzy Police Security System jsou určeny pouze pro příslušníky ozbrojených sborů a zaměstnance Městských a Obecních policií zařazených jako strážník MP/OP.

Ochranná a bezpečnostní agentura

Nabídka bezpečnostních služeb, civilní bezpečnosti a ochranné služby je zpracována na základě zkušeností jednotlivých úseků ostrahy a ochrany.


Motto: Věříme, že má-li být člověk v dnešní době opravdu komplexním bojovníkem, měl by umět bojovat ve stoje, vsedě, na zemi, proti jednomu útočníkovi i proti více útočníkům, beze zbraně, se zbraní, proti zbraním...

Cesta: Hlavní strana / Služby

Menu: