Ochranná a bezpečnostní agentura

Ochranná a bezpečnostní agentura Josefa Lehoťáka (bezpečnostní sektor) předkládá touto cestou nabídku svých služeb. Nabídka je zpracována na základě zkušeností jednotlivých úseků ostrahy a ochrany a slouží k předložení prezentace naší bezpečnostní agentury.

LEHOŤÁK Josef
 
Telefon: (+420) 775 112 112
E-mail: lehotak.josef@securitysystem.cz  

Vznik bezpečnostní agentury Josefa LEHOŤÁKA

Ochranná a bezpečnostní agentura Josefa Lehoťáka byla založena v roce 2010 a promítly se zde desetileté zkušenosti zakladatelů z práce ve složkách policie České republiky, v bezpečnostních službách a agenturách. Cílem bezpečnostní agentury je poskytnout svým klientům kvalitní a bezproblémové služby. I přes velký tlak konkurence v oblasti bezpečnosti se naše agentura plně etablovala na českém trhu a svou dobrou prací si získala svůj okruh klientů, který se stále rozšiřuje.

Poskytované služby

Mimo stálé strážní služby při ostraze objektů , která tvoří prioritní část náplně naší práce, zajišťujeme i další akce krátkodobého či nárazového charakteru dle požadavků našich klientů. Jsou to například převozy finančních hotovostí či cenností, ostrahu osob, detektivní služby v civilních vozech a další.

Všichni zaměstnanci agentury jsou proškoleni z činnosti výkonu strážní služby, pravidel BOZP a PO, pravidel první pomoci a právního minima. Dále jsou detailně seznámeni s povinnostmi bezpečnostní agentury v daném objektu a s jeho organizačním řádem. Všichni pracovníci konající strážní službu jsou profesionálně a jednotně ustrojeni, specificky pro daný výkon. Na přání klienta je možno strážní službu rozšířit i o službu psovodů, popřípadě o službu se zbraní.

Příklad našich aktivit

 • ostraha a ochrana majetku
 • osobní ochrana
 • přeprava peněz a cenností
 • bezpečnostní a kamerové systémy
 • kurýrní služby (V.I.P. převoz cenných dokumentů, osobně důležitého majetku)
 • kontrola dodržování pracovních neschopností (dle požadavků klienta)
 • bezpečnostní konzultace
 • ozbrojené služby
 • právní minimum
 • zajištění ochrany před domácím násilím (poskytnutí úkrytu týrané osobě a právně - psychologická pomoc)
 • zajištění bezpečnosti při konání mezinárodních a ligových sportovních utkáních
 • bezpečnostní studie a přehledy

Nabízené služby lze upravovat dle individuálních požadavků klienta.

Organizace a personální výběr

Řízení služby odpovídá platným normám a zákonům. Na každém objektu je vedena příslušná dokumentace, kterou lze upravit dle specifických požadavků klienta. Je zaveden systém kontrol a inspekcí vedoucími pracovníky agentury, vždy v součinnosti s odpovědným zástupcem klienta.

Je zpracován ucelený systém výběru a přípravy strážných. Samozřejmostí je zdravotní způsobilost pro výkon strážní služby a čistý trestní rejstřík ( předložení Výpisu z rejstříku trestů).

Jsou prováděny opakovací školení bezpečnosti práce, právního minima atd. Personální výběr je prováděn vedoucím pracovníkem agentury, pracovníci procházejí zkušební dobou tří měsíců, kdy jsou průběžně hodnoceni jak po stránce odborné a povahové, tak po stránce sociability na pracovišti.

Obecné zásady pro výkon služby

 • Před nástupem do služby a během ní je zakázáno používat alkoholické nápoje, drogy atd.
 • Je zakázáno se vzdalovat z určeného pracoviště bez souhlasu vedoucího směny.
 • Je zakázáno odkládat části výstroje bez vážných důvodů a bez souhlasu nadřízeného.
 • Nesmí se kouřit na veřejných místech při výkonu služby.
 • Vedou se pouze služební hovory a poskytují se informace nutné pro služební styk a styk s klienty.
 • Absolutní loajalita ke klientovi je pro nás prioritou.

Pojištění Josefa LEHOŤÁKA a spolupráce s Policií ČR

Agentura má sjednané pojištění, jež chrání společnost proti poškození majetku při výkonu služby. Trestné činy, krádeže či přestupky zjištěné pracovníky agentury jsou řešeny v součinnosti s Městkou Policií a s Policií ČR v jednotlivých regionech.

Externí spolupráce

Josef LEHOŤÁK externě spolupracuje s renomovanou právní kanceláří v Praze a také je schopna zajistit grafologickou analýzu ručně psaného písma.

Reference

Z důvodu úniku informací nejsou reference uvedeny. Možno předložit při osobních jednáních.


Motto: Věříme, že má-li být člověk v dnešní době opravdu komplexním bojovníkem, měl by umět bojovat ve stoje, vsedě, na zemi, proti jednomu útočníkovi i proti více útočníkům, beze zbraně, se zbraní, proti zbraním...

Cesta: Hlavní strana / Služby / Ochranná a bezpečnostní agentura

Menu: