Státní osvědčení

Instruktor bojového umění

  • Jste učitelé nebo trenéři bojového umění?
  • Potřebujete získat živnostenský list k výuce bojových umění?
  • Chcete mít oficiální státní osvědčení o tom, že jste kvalifikováni být instruktory sebeobrany?
  • Pomohlo by vám toto státní osvědčení ke zlepšení vašich pracovních referencí?

Jsme akreditováni od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro udělování osvědčení: Instruktor bojového umění.

Cílem kurzu je osvojení si teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných pro výuku bojového umění a sebeobrany.

Naučíme Vás, jak metodicky pracovat při výuce, vést vlastní školu, pořádat kurzy a mnoho dalších dovedností ke zlepšení Vaší profesionality. Součástí kurzu jsou základy první pomoci a právní minimum.

Strážný, Detektiv koncipient

Novela živnostenského zákona č. 274/2008 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.2009, zásadním způsobem upravila podmínky pro získání živnostenských oprávnění a provozování koncesovaných živností "Ostraha majetku a osob" a "Služby soukromých detektivů", když nově stanovila prokazování bezúhonnosti a odborné způsobilosti podnikatelů i jejich zaměstnanců.

Jsme akreditováni od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání těchto kurzů:

  1. Přípravný kurz ke zkoušce odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci Strážný, 68-008-E
    • kurz je akreditován v rozsahu 20. hodin
  2. Přípravný kurz ke zkoušce odborné způsobilost pro dílčí kvalifikaci Detektiv koncipient, 68-009-M
    • kurz je akreditován v rozsahu 20. hodin

Připravíme Vás a Vaše zaměstnance ke zkoušce odborné způsobilosti!

Patrik Ryneš
Patrik Ryneš
Telefon: (+420) 604 866 977
E-mail: rynes.patrik@securitysystem.cz


Motto: Věříme, že má-li být člověk v dnešní době opravdu komplexním bojovníkem, měl by umět bojovat ve stoje, vsedě, na zemi, proti jednomu útočníkovi i proti více útočníkům, beze zbraně, se zbraní, proti zbraním...

Cesta: Hlavní strana / Služby / Státní osvědčení

Menu: