Výcvikové kurzy

Organizace kurzů

Kdo si může kurz objednat?
Kurz si může objednat jednotlivec, skupina nebo firma. Kurzy provádíme pro civilní sektor i pro složky státního sektoru.
Pokud si jednotlivec objedná kurz, ale nechce ho absolvovat sám a nemá možnost sestavit skupinu, s níž by si kurz objednal společně, může být na jeho žádost námi vypsán kurz s určitým předem domluveným datem konání, který prostřednictvím našich webových stránek nabídneme dalším zájemcům, kteří by měli o absolvování kurzu zájem, a složit tak skupinu, ve které bude objednavatel vypsaný kurz absolvovat.

Jak si kurz objednat?
Vybraný kurz si můžete objednat na e-mailu info@securitysystem.cz nebo dvorak.jan@securitysystem.cz, případně na telefonicky na čísle (+420) 603 770 407.

Jaká je cena kurzu?
Cena je v civilním sektoru následně kalkulována podle počtu účastníků. Pro státní sektor se cena sjednává formou dohody o provedené práci.

Lze získat na jednotlivé kurzy slevu?
Ano. Pokud jsou objednány dva kurzy v jedné objednávce, poskytujeme 10% slevu z celkové částky a při počtu tří kurzů je to 20% sleva (u kurzů ve dnech následujících po sobě). Slevy se nevztahují na Kurzy s palnou zbraní.

Je možné upravit kurz dle potřeb mojí firmy?
Pokud se pro Vás a Vaše zaměstnance nehodí žádný z uvedených výcvikových kurzů, je možné po vzájemné dohodě a sdělení požadavků na kurz, případně uvedení do problematiky Vaší činnosti, sestavit kurz "šitý na míru". Kurz bude speciálně sestaven s ohledem na Vaše potřeby.

Obdrží účastník kurzu osvědčení o jeho absolvování?
Ano. Každý absolvent kurzu obdrží certifikát o absolvování kurzu, na kterém je uvedeno jaký kurz u naší firmy absolvoval.

Jaký je systém plateb kurzů?
Po vzájemné dohodě a určení data, místa a času konání kurzu musí být na náš účet, jehož číslo Vám sdělíme e-mailem nebo telefonicky, zaplacena předem sjednaná záloha a to nejpozději 7 dnů před konáním kurzu.
Počet zájemců o kurz se uzavírá 12 dnů před datem zahájení kurzu a zájemci tak mají následujících 5 dnů na zaslání dané částky (která bude stanovena podle počtu přihlášených účastníků) na číslo účtu, které Vám bude sděleno e-mailem nebo telefonicky.

Co potřebuji k přihlášení do kurzu "Police Security System"?
Kurzy Police Security System jsou určeny pouze pro příslušníky ozbrojených sborů a zaměstnance Městských a Obecních policií zařazených jako strážník MP/OP. Před započetím kurzu se budou účastníci prokazovat služebním průkazem člena ozbrojených sborů nebo průkazem strážníka MP/OP.
Kompletní výcvik Police Security System je především určen pro ozbrojené složky a pracovníky obecních policii!

Kde se kurzy konají?
Kurzy probíhají ve výcvikovém centru Security System v Milovicích (cca 30km od Prahy), Ústí n/.Labem a Náchodě. Po vzájemné dohodě je též možné kurz uspořádat na Vámi zvoleném místě. V takovém případě však náklady s tím spojené, jako je pronájem prostor a v případě vícedenního výcviku i ubytování instruktora(ů), hradí objednavatel.

Co potřebuji při účasti na kurzu?
  • sportovní oblečení (případně Vámi běžně užívaný oděv, jste-li schopen v něm absolvovat kurz - možnost poškození)
  • přezutí do tělocvičny s podrážkami "No Mark", při konání kurzu mimo tělocvičnu libovolnou vhodnou obuv
  • ručník
  • dostatek pití
  • pokud máte, tak chrániče na pěsti, lokty, kolena, suspenzor a látkovou kuklu na hlavu

Některé kurzy vyžadují další specifické vybavení (např. teleskopický obušek, ochranné brýle apod.), o tom budete informováni e-mailem nebo telefonicky při objednávání kurzu.

Chci se zúčastnit kurzu, ale nemám vše z doporučeného nebo potřebného vybavení?
V tom případě nás co nejdříve kontaktujte a my zajistíme zapůjčení nebo nákup potřebného materiálu.

Z technických důvodů je pořádání kurzů s palnou zbraní dočasně pozastaveno!


Motto: Věříme, že má-li být člověk v dnešní době opravdu komplexním bojovníkem, měl by umět bojovat ve stoje, vsedě, na zemi, proti jednomu útočníkovi i proti více útočníkům, beze zbraně, se zbraní, proti zbraním...

Cesta: Hlavní strana / Služby / Výcvikové kurzy

Menu: